# پرندگان_گیلان

زنبورخوار گلوخرمایی blue-cheeked bee-eater با نام علمی Merops Persicus

زنبورخوار گلوخرمایی blue-cheeked bee-eater با نام علمی Merops Persicus که در انگلیسی به آن زنبورخوار گونه‌آبی نیز گفته می‌شود و گیلک ها به آن کورکوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید