# شعر_گیلکی_داوود_خانی_لنگرودی

دوبیتی گیلکی: ارسو از: داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی: ارسو از: داوود خانی لنگرودی سَیـَه چوشمی دَئنی آهو نَـدئنَـه غمی دَئـنَـم تی جی  "کوکو" نَـدئنَـه بومابـُم یِـسکاله تَ گریه بَـئونَـم بَـدِم می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید