شعر گیلکی انارکله از زنده یاد محمد بابایی پور لنگرودی( دریایی لنگرودی)

 

عکس زنده یاد محمد بابایی پور لنگرودی( دریایی لنگرودی)

اشاره:

زنده یاد محمد بابایی پور لنگرودی( دریایی لنگرودی) در سال تحصیلی 64-63 در دبیرستان دیالمه شلمان دبیر اقتصادمان بود.

انسانی بود متین و خوش قلب و  آرام و در آن موقع نمی دانستم که شاعر ی است پارسی گوی و گیلکی سرا.

شعر گیلکی " انارکله" ( انارستان)از اشعار زیبا و ماندگار زنده یاد محمد بابایی پور لنگرودی است که توسط حقیر- داوود خانی خلیفه محله(لنگرودی) -بازخوانی شده است که به نشانی زیر در سایت آپارات قابل تماشا و دانلود می باشد.

کلیپ شعر گیلکی انارکله! از: محمد بابایی پور لنگرودی با صدای داوود خانی

 شعر گیلکی انارکله از زنده یاد محمد بابایی پور لنگرودی( دریایی لنگرودی)

 

/ 0 نظر / 75 بازدید