پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

دوبیتی گیلکی: ارسو از: داوود خانی لنگرودی

دوبیتی گیلکی: ارسو از: داوود خانی لنگرودی سَیـَه چوشمی دَئنی آهو نَـدئنَـه غمی دَئـنَـم تی جی  "کوکو" نَـدئنَـه بومابـُم یِـسکاله تَ گریه بَـئونَـم بَـدِم می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید

دوبیتی گیلکی: نیگا از: داوود خانی لنگرودی

  دوبیتی گیلکی: نیگا از: داوود خانی لنگرودی تَـره نیگا کونَـم، گونَـن˚ گُـنایَـه ولی می دیل گونَـه، خودا رَضایَـه قراره که یَـه روز می وَرجَـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید