دوبیتی گیلکی: نیگا از: داوود خانی لنگرودی

 

دوبیتی گیلکی: نیگا

از: داوود خانی لنگرودی

تَـره نیگا کونَـم، گونَـن˚ گُـنایَـه

ولی می دیل گونَـه، خودا رَضایَـه

قراره که یَـه روز می وَرجَـه بئسی

بَدا خُجی تَـره  بَئونَـم نیگایَـه!

خُجی: مخفف خُجیر و  به معنای: حسابی؛ خوب؛ زیبا

تابستان 1391 ؛ خلیفه محله شلمان

/ 0 نظر / 24 بازدید