50 درصد بازار کتب الکترونیکی تا سال 2020 در دست نویسندگان خود ناشر

نیمی از کسب و کار کتب الکترونیکی تا سال 2020 بدست نویسندگان "خود ناشر" Self Published Authors خواهد بود.

در دنیای کتاب، بحث مواجی وجود دارد که کتب الکترونیکی که توسط نویسندگان خود ناشر عرضه می شود مستقیما روی صنعت چاپ و نشر تاثیر گذاشته و تخمین زده می شود که تا سال 2020 نیمی از فروش های بخش کتب الکترونیکی را در بر گیرد.
نویسندگان "خود ناشر"، نویسندگانی هستند که بدون دخالت ناشران سنتی، خودشان فرایند نوشتن تا انتشار و توزیع را انجام داده و مدیریت می کنند. تمام آنچه در مورد یک کتاب انجام می شود از جمله نوشتن، طراحی جلد، فرمت کتاب، قیمت کتاب، بازاریابی برای توزیع و بحث روابط عمومی توسط نویسنده "خود ناشر" صورت می گیرد.
مارک کوگر موسس Smashwords (که در حوزه "عرضه سرویس کتب الکترونیکی مستقل" فعالیت دارد) در مقاله ای با 10 دلیل استدلال کرده که نیمی از کتب الکترونیکی تا سال 2020 متعلق به بخش نویسندگان خود ناشر (Indie Authors) خواهد بود:
1- کتب چاپی به عنوان یک فرمت برای خواندن رو به کاهش خواهد گذاشت.
2- فروشگاههای عرضه کتاب به صورت سنتی کمتر خواهند شد.
3- ناشران بیش از پیش از چشم نویسندگان می افتند.
4- نویسندگان خود ناشر مانند حرفه ای های صنعت نشر، حرفه ای خواهند شد.
5- وجود نگاه "ننگ گونه" به خود ناشری محو خواهد شد.
6- تعداد نویسندگان خود ناشر در حد انفجاری، زیاد خواهد شد.
7- موفقیت خود ناشران باعث ظهور نسل جدیدی از نویسندگان خواهد شد.
8- نویسندگان از کشف ویژگی های جدید خود ناشری لذت خواهند برد.
9- خوانندگان کتاب در مورد نام ناشر در فضای مجازی کمتر اهمیت می دهند.
10- افزایش شکاف بین ناشران و نویسندگان بیشتر خواهد شد.
طبق آمار 15 درصد از کتب الکترونیکی فروخته شده در سال 2013 در امریکا مربوط به کتب نویسندگان خود ناشر بوده است . انتظار می رود طبق نموداری که مشاهده می کنید این روند تا سال 2020 رشد یابد.
البته نظرات مارک کوگر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت کتب الکترونیکی و نویسندگان خودناشر مورد نقد طرفداران کتب چاپی قرار گرفته و هر چند با داستان افزایش شکاف بین نویسندگان و ناشران گره خورده اما سنتی ها همچنان روی رشد کتب چاپی تاکید دارند.
منبع: منبع: خبرگزاری کتاب ایران
/ 0 نظر / 7 بازدید