گزارش تصویری تله شکار با نخ ( تله مآر؛ مآری تله) در خلیفه محله شلمان

http://www.uplooder.net/

 

حال کمانه ی کوچک تری از کمانه اصلی به اندازه 15 تا 20 سانتی متر به قطر انگشت دست از درخت بید، انار و یا لیلکی که حالت ارتجاعی داشته باشد،  بصورت طاقی کوچک درآورده و دو سر آن را به ابعاد چند سانتی متر در زمین فرو می کنند، بطوری که ارتفاع سقف طاق تا سطح زمین بین 5 تا 8 سانتی متر باشد. و بعد زبانه کوچک را طوری از میان آن رد می کنند که سر این زبانه یکی دوسانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشد و با چند شاخه نازک چوب به اندازه 10- 12 سانتی متر دور آن می چینند، به گونه ای که این چوب ها یکی دو سانتی متر به موازات سر زبانه از زمین فاصله داشته باشد.

http://www.uplooder.net/

 

بعد نخ ها را دور چوب ها بصورت حلقه وار می چینند و دور و بر این محوطه تله گذاری شده را با خس و خاشاک می پوشانند و پرنده هنگامی را که برای دانه برچیدن به آن جا آمده است، با گذاشتن پا بر سر چوب ها، کمانه بزرگ از حالت طاقی خارج و پای پرنده در حلقه نخ گیر و پرنده در هوا آویزان می شود و به دام می افتد.

کلیپ تله شکار با نخ ( تله مآر؛ مآری تله) در خلیفه محله شلمان

/ 2 نظر / 83 بازدید
علی

اگه میشه این پست و بردارید.

علی

چون به راحتی به همه یاد میدید چه طور شکار کنن!