/ 1 نظر / 3 بازدید
فریده چوبچیان

سلام بر هم شهری گرامی حس شاعریتان برقرار و همواره بسرائید همچنان زیبا. ............... بهاران بر شما مبارک باشد و شوق زندگی در شما افزون شود. ...... سال خوبی برایتان آرزومندم[گل]